Tüm Gelişim Rehberleri – Smile Hands for Kids
İndirim!

Tüm Gelişim Rehberleri

Orijinal fiyat: ₺4,450.00.Şu andaki fiyat: ₺3,500.00.

  • Tummy Time (Yüzüstü Zamanı) Becerisini Geliştirme Rehberi
  • Dönme ve Yuvarlanma Becerisini Geliştirme Rehberi
  • Oturma Becerisini Geliştirme Rehberi
  • Emekleme Becerisini Geliştirme Rehberi
  • Ayağa Kalkma ve Bağımsız Yürüme Becerisini Geliştirme Rehberi
Kategoriler:

Açıklama

Yoğun bir talep üzerine; ebeveynlerin en zorlandıkları gelişim basamakları ile ilgili birçok öneri ve ipucunu içeren, hazırlamış olduğumuz videoları sizlerle paylaşabilmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu videolar; Tummy Time (Karın üstü zaman), Dönme ve Yuvarlanma, Oturma, Emekleme, Ayakta Durma ve Bağımsız Yürümeden oluşmaktadır.
İsteğe bağlı ve ihtiyacınız olan herhangi bir video ile çocuğunuzun gelişimini destekleyebilecek, dilerseniz de 0-1 yaş arası tüm gelişim serisine sahip olabileceksiniz.

Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır ki; motor becerilerin gelişimi diğer tüm gelişim alanları için kritiktir. Motor beceriler ortaya çıktığında, öğrenme için yeni fırsatlar yaratarak gelişimin temelini oluştururlar. Postüral kontrol geliştikçe, çevre ile olan etkileşim daha da anlam kazanır ve herşey daha ulaşılabilir hale gelir ve yeni etkileşim biçimlerine teşvik eder.

Tüm bu nedenlerden dolayı amacımız; büyüme sürecindeki temel motor gelişim basamaklarını , neden-sonuç ilişkisi içerinde anlamlandırarak ve ilgili videolarla çocuklarımızın potansiyel gelişim evrelerine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Tummy Time (Yüzüstü Zamanı) Becerisini Geliştirme Rehberi:

Ebeveynlerin en zorlandığı bu beceri sonraki becerilerin temelini oluşturur. Tummy Time (Yüzüstü Zamanı), doğumdan itibaren birçok kas gelişimini desteklediği gibi, duyusal gelişimi de desteklemektedir. Özellikle 0-3 aylık bebekler ve Tummy Time (Karınüstü zamanı)’da zorlanma yaşayan bebeklerin ebeveynleri için tasarlanmıştır.

Dönme ve Yuvarlanma Becerisini Geliştirme Rehberi:

4 ay ve sonrası bebekler ile henüz dönme becerisi gerçekleştirmemiş bebeklerin ebeveynleri için tasarlanmıştır. Dönme ve yuvarlanma becerisi, bebeğinizin oturma öncesinde kaslarını destekleyen bir beceridir. Aynı zamanda koruyucu reaksiyonları da geliştiren bir beceridir.

Oturma Becerisini Geliştirme Rehberi:

5 ay ve sonrası bebekler ile henüz oturma becerisini gerçekleştirememiş bebeklerin ebeveynleri için tasarlanmıştır. Bu beceri, bebeğinizin yerçekimine karşı gerçekleştirdiği önemli bir beceridir.

Emekleme Becerisini Geliştirme Rehberi:

Son dönemlerde bebeklerin ve ebeveynlerin desteklerken zorlandığı bir beceri olan emekleme becerisi beden ve beyin arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli bir gelişim basamağıdır. 8 ay ve sonrası bebekler ile henüz emeklemeyi gerçekleştirmemiş bebeklerin ebeveynleri için tasarlanmıştır.

Ayağa Kalkma ve Bağımsız Yürüme Becerisini Geliştirme Rehberi:

Ebeveynlerin sabırsızlıkla beklediği bir gelişim basamağıdır. 9 ay sonrası bebekler ve ayağa kalkma becerisini henüz gerçekleştirememiş bebeklerin ebeveynleri için tasarlanmıştır.